Servicii

Serviciile furnizate de compania noastră au la bază o înaltă calificare a personalului, cele mai noi tehnologii de lucru în domeniu, în conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate, fiind în măsură să onoreze cele mai pretențioase cereri, într-un timp de reacție și execuție scurt.

Obiectivul strategic  al întreprinderii este de a asigura servicii de bună calitate la prețuri de competiție în conformitate cu standardele europene, cu legislația românească în vigoare și cerințele clientului, persoană fizică sau juridică.

Executăm următoarele tipuri de lucrări:

 • cadastru și întabulare apartamente;
 • cadastru și întabulare terenuri şi / sau construcţii situate în intravilan şi extravilan;
 • întocmirea documentaţiei pentru obţinerea numărului cadastral provizoriu necesar la înscrierea în cartea funciară;
 • dezmembrări / parcelări de terenuri intravilane şi extravilane;
 • întocmirea planurilor parcelare;
 • alipiri / comasări de terenuri / parcele;
 • documentaţii topografice-cadastrale necesare pentru amenajarea teritoriului şi obţinerea certificatului de urbanism;
 • documentaţii pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan;
 • executarea lucrărilor topografice necesare punerii în posesie a titularilor prevăzuţi de legile fondului funciar;
 • întocmirea planurilor de situaţie necesare studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate de interes local;
 • planuri de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate;
 • relevee
 • servicii de notariat
 • certificate energetice etc.